Service

Op deze pagina vind je alle informatie over het bestellen en betalen van je bestelling, de bezorging, ons retourbeleid en de garantie.

Heb je alsnog vragen? Geen probleem, wij helpen je graag verder. Stuur een e-mail naar: klantenservice@dorivit.nl of bel naar 085 273 17 55. 

Retourneren

Onaangebroken en onbeschadigde verpakkingen kun je binnen 14 dagen retourneren aan:

Dorivit BV,
Monitorweg 1,
1322 BJ Almere.

Bij het retour sturen van één of meerdere producten dien je een kopie van de factuur bij te sluiten. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen ontvangt je een bevestiging via e-mail.

Restitutie vindt alleen plaats indien de artikelen onaangebroken en onbeschadigd bij ons arriveren. Je kan in dat geval binnen 14 dagen terug betaling verwachten.

Wil je een klacht indienen?

Indien je een klacht hebt over onze producten of onze service, dan kan je contact met ons opnemen via klantenservice@dorivit.nl. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht een inhoudelijke reactie.
Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kan je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van een e-mail of per brief.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen, na melding, is verstreken. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen ontvangt je een bevestiging via e-mail.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres:
Dorivit BV,
Monitorweg 1,
1322 BJ Almere

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht is cosmetica, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Cosmetica is namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.

Garantie

Wij hopen uiteraard dat het product dat je bij ons hebt gekocht naar alle tevredenheid bevalt goed functioneert.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Neem contact op met onze klantenservice als je vragen of advies wilt hebben over een van onze  producten. We kunnen je ook een retourformulier via de email doen toekomen.

Stuur een e-mail naar klantenservice@dorivit.nl of bel naar 085 273 17 55.

Wij helpen u graag verder!

 

Dorivit BV

Monitorweg 1
1322 BJ, Almere
klantenservice@dorivit.nl
085 273 17 55
Kvk-nummer: 62433598
BTW-nummer: NL854816318B01